۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۲, جمعه

آقای دقتی، چیزی قوی تر از واقعیت نیست!

رضا دقتی

تلویزیون فارسی BBC اخیراً و در قالب برنامه «چهره ها» بمناسبت انتشار کتاب «رضا دقتی» تحت عنوان «رضا، جنگ و صلح» اقدام به پخش یک رپرتاژ آگهی برای نویسنده این کتاب کرد.
رضا دقتی عکاس شهیری است که بدون اغراق توانسته به اعتبار توان حرفه ای توام با تهورش اثری مانا و قابل استناد از خود در خانواده عکاسان خبری بجا بگذارد.
علی رغم همه شایستگی های این عکاس سرشناس نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که مشارالیه مانند کسر بزرگی از جمیع انسان ها «انسانی است متوسط با فضائل و متاسفانه رذائلی قابل فهم» و موجود در همه انسان های متوسط.
اما رپرتاژ آگهی تلویزیون BBC در ترسیمی شمائی فرزانه از «رضا دقتی» در رفتاری ناحرفه ای و یک جانبه کار را تا نزول اجلال «دقتی» بر کرسی قدیسی پیش برد!
خاصه خرجی BBC در رپرتاژ آگهی «دقتی» عمداً یا سهواً آغشته به «آلزهایمری مصلحت اندیشانه» بود. ويژه برنامه BBC با این جمله طلائی «دقتی» استارت خورد:
چیزی قوی تر از «واقعیت» نیست!
صرافتی میمون که چنانچه آغشته به دُزی از صداقت نیز می بود قطعاً می توانست قول و فعل راوی را مبدل به حجت پارسائی کند.
ابرام «دقتی» در رپرتاژ آگهی BBC بر «واقعیت» در کنار بی انگیزگی BBC جهت به چالش کشیدن مدعی در حالی است که مخاطب خاص BBC می توانست در آن برنامه نگاه نافذ و معنادار «جهانگیر رزمی» دیگر عکاس سرشناس ایرانی را نیز در مواجهه با چنان ويژه برنامه ای، بوضوح احساس نماید.


جهانگیر رزمی

جهانگیر رزمی عکاس سابق روزنامه اطلاعات بود که در ششم شهریور ماه سال 58 با گرفتن و انتشارعکس معروف صحنه اعدام دسته جمعی تجزیه طلبان کردستان در سنندج موفق به کسب جایزه معتبر «پولیتزر» شد. جایزه ای که با 27 سال تاخیر به دست ایشان رسید! تاخیری معنادار که محصول سکوت «رزمی» در اثبات مالکیت این عکس و بی اخلاقی «دقتی» در ادعای مالکیت دروغین خود بر این عکس و فخر و فضل فروشی و کسب میلیونی عوائد بادآورده از ناحیه چنین ادعای مالکیت مجعولی بود!


کاش آقای «دقتی» دقت بیشتری در محافظت از اعتبار و پیشینه و زحمات قابل تقدیر و غیر قابل تکذیب سی ساله اش می کرد و با احترام به مخاطبانش تنها با یک عذرخواهی رسمی، بزرگی خود را با تواضع و ادب به اثبات می رساند. اما متاسفانه ایشان ضمن استنکاف از چنین تواضعی ثابت کرد «چیزی قوی تر از واقعیت نیست» و واقعیت آن است که ایشان 27 سال در حق «جهانگیر رزمی» جفا کرد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینک برنامه چهره ها:

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_hardtalk.shtml
توضیحات جهانگیر رزمی در مورد بی اخلاقی رضا دقتی در ربایش مالکیت عکس مزبور:
http://www.akkasee.com/articles/11109 


هیچ نظری موجود نیست: