۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

شباهت!


صادق زیباکلام در مصاحبه با فرارو مدعی شده حسن روحانی با شهید بهشتی برخوردار از شباهت و قرابت فکری است و به همین دلیل نیز مانند بهشتی مورد اعتراض و انتقاد قرار می گیرد.

زیباکلام در این مصاحبه یکی از نقاط شباهت شهید بهشتی با روحانی را در مواضع نرم و آشتی جویانه بهشتی با آمریکا توصیف کرده!

هر چند شاذیات زیباکلام مسبوق به سابقه است اما مشارالیه این بار دیگر ترمز بریده اند و در حالی شهید بهشتی را در کنار روحانی متهم به آمریکا دوستی فرموده اند که علی رغم گذشت ۳۶ سال از شهادت آن بزرگوار هنوز این جمله «آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر» شهید بهشتی در صدر مواضع آمریکا ستیزانه جمهوری اسلامی قرار دارد در حالی که روحانی مورد وثوق زیباکلام از منتهی الیه تعامل گرائی اوباما را فردی مودب توصیف کردند که نظر لطف شان را در برجام سخاوتمندانه شامل حال رعایا فرمودند!

هیچ نظری موجود نیست: