۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

دلقک اپوزیسیون!

معروف است دلیری گریبان دزدی ترسو را گرفت. دزد زیرکی کرد و در بزنگاهی گریخت با مرکبی از آن شهر گریخت و بتاخت تا منزلش رفت و به منزل رسید و سراسیمه وارد خانه شد و پس از قفل کردن درو پنجره بر بام رفت و با صدائی رسا فریاد زد:
اگه مردی بیا اینجا!
همسرش نیز از خشم شوی سراسیمه شد و با تضرع فریاد زد:
تو را بخدا خون راه نینداز!
حکایت اپوزیسیون خارج نشین جمهوری اسلامی حکایت مشتی مشنگ و مالیخولیائی است! بر این اساس نظام هر افتخاری داشته باشد از یک ملامت نمی تواند بگریزد و آن این که برخوردار از مشنگ ترین گونه های تاکسیدرمی شده مسمی به اپوزیسیون است.
زبان بسته تا عمق آمریکا گریخته و در جوار پرچم ایالات متحده احساس برزوئی کرده و تهمتنانه حریف می طلبد!
مراتب جهت ادخال سرور و تحصیل بهجت ایفاد شد
...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در اغتشاشات دانشجوئی سال 78 عده ای در آمریکا و احتمالا" در لسانجلس آنچنانکه بنده از ماهواره میدیدم جمع شده و شعار میدادند : دانشجو حمایتت میکنیم ! خیلی مایل بودم ببینم اگرهمان موقع یک تیر هوائی شلیک میشد . این گروه حامی دانشجو در آن لحظه پا برجا به این حمایتشان ادامه میدادند یا نه ؟! مجریان و گویندگان برخی از رسانه ها ازجمله برنامه روی خط صدای آمریکا هم از روی استیصال وناامیدی از این که نتوانستند افتخار سرنگونی یا تغییرحکومت جمهوری اسلامی را نصیب خود کنند .
در حال خارج شدن از این رسانه هستند .