۱۳۹۶ خرداد ۲۱, یکشنبه

امام نشناسی روحانی!آقای حسن روحانی در امتداد شاذگوئی های شناخته شده و ضعیف الادله اش بار دیگر دسته گل به آب داد و بمناسبت سالگشت میلاد امام دوم شیعیان و در راستای تمجید از راهکار صلح در سیاست فرمودند:

صبر و حلم براي صلح، سخت‌تر ‏از صبر و استقامت در ميدان جنگ است ... شجاعت امام راحل در سال‌هاي آغاز انقلاب و ‏دوران دفاع مقدس و صبر و حلم ايشان در دوران پاياني جنگ در پذيرفتن صلح به گونه‌اي بود که کساني ‏که در متن امور بودند، مي‌توانند سختي اين صبر و شجاعت را درک کنند. امام براي ‏دوران انقلاب و جنگ هرگز نگفت که جام زهر نوشيدم، اما در زمان صلح اين مطلب را بيان کرد.‏

آقای روحانی ظاهرا به سنت مالوف مایلند سُرنا را از سر گشادش بنوازند بالتبع و بر این روال هم در فهم عملکرد امام از درکی ناصواب برخوردار می شوند و هم چنانکه از درک مفاهیم و مبانی معرفت شناسانه اسلام نیز عاجز می مانند.

آقای روحانی ـ حضرتعالی امام را چه فرض کرده اید؟

تصور کرده اید با یک روان پریش سادومازوخیزم در سیاست مواجه بوه اید که هوس بازانه از جنگ و خون ریزی استقبال می کرده و پذیرش صلح و قبول قطع نامه ۵۹۸ را از آن جهت معادل شُرب جام زهر اطلاق کرده چون با روحیات سادیستی مفروض جنابعالی از ایشان منافات داشته؟

جناب روحانی ـ معلوم هست با این روند تخریبگری و تحریف گری از امام و مبانی و استحکامات نظام به کدام افق نظر دوخته اید و چه اهدافی را در سر می پرورانید؟

خیر جناب آقای روحانی!

امام را یک پیرمرد نامتعارف معرفی نفرمائید. فهم تان از امام را اصلاح کنید.

مبانی معرفتی امام ریشه در همان چیزی داشت که از آن تحت عنوان «اسلام ناب محمدی» یاد می کرد و به تاسی از همان مبانی بود که جنگ و صلح برای امام فاقد ارزش و اصالت بود و این دو را در نهایت ابزاری جهت احقاق عدالت می انگاشتند.

خیر جناب روحانی ـ امام صلح طلب نبود! هم چنانکه جنگ طلب هم نبود هم چنان که گوهر اسلام نیز بالذات نه صلح طلب است و نه جنگ طلب.

آنچه در «اسلام امام» ارزش بود و اصالت داشت «عدالت» است.

همین اصالت است که به امامان اسلام مجوز آن را می داد و می دهد تا برای تحقق عدالت اگر لازم باشد بجنگند و به کمال بجنگند و اگر هم لازم باشد برای تحقق همان عدالت نجنگند، با قوت نجنگند.

خیر جناب روحانی ـ امام را نشناخته اید و مستدعی است به اعتبار فهم نحیف تان از اسلام و امام در معرفی این دو امساک بورزید!

امام اگر پذیرش ۵۹۸ را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد این نه ناشی از جنگ طلبی ایشان بود و نه مصداق اکراه و رویگردانی ایشان از صلح و سازش محسوب می شد.

اطلاق جام زهر به قطع نامه ۵۹۸ فریاد اعتراض امام به دنیائی بود که سیاستمدارانش با لطائف الحیل مانع از اعاده عدالت و تنبیه متجاوز در جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه عراق علیه ایران شدند.

جناب روحانی ـ کاش امام و دنیای امام و اسلام امام و انقلاب امام را به خود واگذارید و از ورود ناصواب به عرصه هائی که در آن فاقد درک اید، احتراز جوئید!

۴ نظر:

ناشناس گفت...

سجادی دین به دنیا فروش اینقدر با حمله به مردم ایران و رای اکثریت قاطع شان، با تولید دشمن کاذب به داعش ملعون کمک نکن -- همچون آن "رهبر" ضد اسلامت، که به جای خواندن مردم به اتحاد و آشتی ملی، فرمان تفرقه ساز "آتش به اختیار" صادر میکند تا خیال ترامپ و داعش را راحت کند که در ایران نیروهای "امنیتی" مشغول سرکوب دخترکان "بد حجاب" و... هستند

ناشناس گفت...

احسنت بر قلمت آقای سجادی که ضد انقلاب را چنین عصبانی‌ می‌کند و به فحاشی وا می‌دارد.

ناشناس گفت...

اکثریت قاطع؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
دشمن کاذب؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
خواندن مردم به اتحاد و آشتی ملی؟؟؟؟؟!!!!!

اول: که اکثریت قاطع به معنای کسب آرای بیش از نصف واجدین شرایط رای دادن (و نه شرکت کنندگان در انتخابات) است.
دوم: این آقای روحانی است که با خط کشی میان مردم و خشونت طلب خواندن تلویحی کسانی که به ایشان رای ندادند، به ایجاد دشمنی و شکاف میان ملت مجال می دهند.
سوم: مگر ملت با یکدیگر قهرند که عده ای حرف از آشتی ملی میزنند؟
در خانواده ی ما و بسیاری خانواده های دیگر، عده ای به آقای روحانی و عده ای دیگر به دیگر نامزدها رای دادند و هیچ مشکلی هم با هم ندارند.
چهارم: مگر یک وبلاگ چقدر خواننده دارد که اینقدر هراسناک واکنش نشان می دهید؟؟؟ شما نیز متقابلا دلیل بیاورید به جای فحاشی

ناشناس گفت...

"رهبر ضد اسلامت"??
فکر کنم منظورتان ضد "اسلام‌آمریکائی" بود.