۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

فسیل الدوله ها!حسن روحانی در جدیدترین اظهارات تبلیغاتی خود و بمنظور اثبات با کفایتی اش برای تداوم حضور در کاخ ریاست جمهوری فرموده اند:


خواست جوانان ما فقط این نیست که به آن ها احترام گذاشته شود بلکه خواست شان این است که کشور به دست آن ها اداره شود.

جناب روحانی طوری حرف می زنند کآنه با دسته نابینایان طرفند!

برادر محترم ـ با نشاندن مشتی فسیل و سنگواره بر کرسی های وزارت، کهنسال ترین کابینه را در طول تاریخ جمهوری اسلامی بنام خود رقم زده اید و اکنون گندم نمایانه مبادرت به جوفروشی می فرمائید!؟

جهدتان برای مانائی در قدرت مفهوم است اما مستدعی است برای مخاطب نیز ارزنی از شعور قائل باشید.

هیچ نظری موجود نیست: