۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

تزویر!محمدرضا خاتمی در میتینگ انتخاباتی حامیان روحانی، اصولگرایان را به اتهام نداشتن نامزد مبرز نواخته و فرموده:

جناح به اصطلاح اصولگرا کسانی را برای انتخابات معرفی کردند که مهم ترین سابقه آنها شکست در انتخابات و عدم سیاست ورزی در عرصه اجرایی است ... در کدام کشوری می بینید که فردی نه یک بار بلکه دوبار شکست می خورد باز هم وارد انتخابات می شود؟

اظهارات خاتمی مصداق تزویر است چرا که جناح رقیبش را درحالی به احتساب دو بار شکست نامزدشان در انتخابات پیشین احاله به بی مایگی و ورشکستگی سیاسی می کند که خودآیشان پیش تر بابت حضور مکرر و توام با شکست مرحوم هاشمی در انتخابات هائی متعدد اعم از مجلس ششم و ریاست جمهوری ۸۴ و ۹۲ یک خط در میان قربان صدقه هاشمی می رفتند و فخر ایشان را می فروختند که ببینید مقتدایمان قربانش شوم چقدر متواضع اند و همواره آماده رفتن بر روی باسکول وزن کشی در انتخابات اند!

معلوم نیست در منطق محمدرضا خاتمی بالاخره حضور نامزدان ناکام در انتخاباتی دیگر مصداق چیست؟

نمی شود وقتی رقیب این کار را می کند ایشان را متهم به بی مایگی و نفرین شدگی کرد و برای مشابه همین عمل در اردوی خودی دست افشانی کرده و آن را مصداق پرمایگی و نظرکردگی مقتدایشان فهم و القاء کرد!


هیچ نظری موجود نیست: