۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه

ابولحسن پینوشه!شعار «ابولحسن پینوشه ـ ایران شیلی نمیشه» شعار هوشمندانه ای بود که در دوران ریاست جمهوری ابولحسن بنی صدر از جانب حاملان انقلاب اسلامی علیه بنی صدر سر داده می شد و بدین طریق کوشش مردرندانه بنی صدر بمنظور یارگیری از ارتش و رویاروی قرار دادن آن با سپاه پاسداران مورد شماتت قرار می گرفت.

کوششی که در نهایت از آن کودتائی بنی صدری مشابه «کودتای ژنرال اگوستینو پینوشه علیه حکومت مردمی سالوادور آلنده» علیه تمامیت انقلاب اسلامی گمانه زنی می شد.

جنس اظهارات حسن روحانی در مناظره دوم نامزدهای انتخابات پیش رو نیز نوعا تجربه تلخ نخستین رئیس جمهور ایران را تداعی می کرد. اظهاراتی که تا آن اندازه برخوردار از ظرفیت می باشد تا بتوان روحانی را بابت اش مورد شماتت قرار داد.

مطابق طعنه آشکار روحانی خطاب به سپاه پاسداران و بمنظور دفاع از برجام کم فروغ اش:

«... آمدند شهرهای زیرزمینی را نشان دادند تا برجام را به هم بزنند ... روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند برای اینکه نتوانیم از برجام صد درصد استفاده کنیم»

اشاره روحانی به شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه پاسدارن با موشک های منقوش بر مرگ بر اسرائیل بود که سال گذشته در مقام قدرت دفاعی ایران توسط سپاه پاسداران رونمائی شد.

ظاهرا حسن روحانی علی رغم سالها حضور در لایه های میانی و بالای حکومت هنوز تا آن اندازه برخوردار از شعور سیاسی در سطح پایوران حکومت نشده تا بفهمد شان رقابت های انتخاباتی تا آنجا نیست که بتوان سویه های رقابت را به زمین منافع ملی کشاند و از آن طریق قدرتمندترین بازوان دفاعی کشور را وجه المخاصمه رقابت های انتخاباتی بمنظور تصاحب کرسی ریاست جمهوری کرد.

آقای روحانی مزید اطلاع تان می بایست خدمت تان گوشزد کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر مجموعه نیروهای دفاعی کشور است که مطابق قانون اساسی تحت مدیریت راهبردی مقام رهبری قرار دارد.

لذا اگر نمایش قدرت موشکی سپاه را دالی بر زیر سوال بردن برجام تان می دانید می بایست به لوازم ادعای خود نیز پایبند باشید مبنی بر آنکه با توجه به تحت الامری سپاه ذیل اقتدار و مدیریت رهبری بالتبع قبل از آنکه از مانور دفاعی سپاه به این تلقی برسید که سپاهیان درصدد بر هم زدن برجام تانند گریزی از این واقعیت نمی توانید داشته باشید که سپاه بازتاب دهنده منویات عالیه رهبری است و اگر عدم اقبالی به برجام کم فروغ تان است این عدم اقبال را به حساب بی تدبیری خود در تحصیل مطالبات رهبری از مذاکرات ۱+۵ بگذارید و بی جهت سپاه پاسداران را بلاگردان بی تدبیری خود نفرمائید.

گذشته از آنکه این کمال بی اخلاقی است که رهبری و منویات ایشان را برنتابید و علی رغم آن بخواهید در کرسی ریاست جمهوری مانائی کرده و برخلاف مسئولیت های محوله ، بازوان دفاعی تحت امر رهبری را مانند سلف خود در سال ۶۰ به چالش بکشید.

جناب آقای روحانی؛ شایسته نیست در عین بی وقعی به صلاحیت ها و جایگاه قانونی رهبری اصرار بر ماندن در ساختمانی داشته باشید که مطابق قانون اساسی منصب دارش می بایست خود را بازوی اجرائی رهبری بداند آن هم در موقعیتی که تجربه شکست خورده بنی صدر نیز مقابل چشمان تان است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

متاسفانه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز تا آن اندازه درایت نداشتند که بفهمند امثال روحانی و جهانگیری، از زمره رجال سیاسی مذهبی نیستند؛ وقتی روحانی آشکارا در مناظره دوم آشکارا اهل سنت را تحریک کرد، اوج فهم سیاسی خود را نشان داد