۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

باشندگان!


«باش»!
جاش مهم نیست!
هر کجا می خواهی باش. اما «باش»!
قبل از کجا بودنت، نفس بودنت مهمه. چرائی بودنت! چیستی بودنت! ماهیت بودنت! نفس بودنت!
آدم قبل از مکان در معنا زندگی می کنه.
معانی تعین کننده کجائی انسانند!
آنی که هویت اش را با مفاهیم «آنجا» معنا می کند «اینی» است که نمودش «اینجاست» است اما «بودش» در «آنجاست».
آنجا جریان دارد و آنجا زندگی می کند!
...
ما ز بالاییم و بالا می رویم
ما ز دریاییم و دریا می رویم
ما از آن جا و از این جا نیستیم
ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم

هیچ نظری موجود نیست: