۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه

آمریکا شناسی!طی 34 سال مناسبات خصمانه میان ایران و آمریکا، طرف ایرانی این مخاصمه همواره از یک فقر دانشی نسبت به ماهیت پدیده ای بنام ایالات متحده در رنج بوده.
هر چند شخصاً از مخالفان جدی بهبود مناسبات بین دو کشور هستم و رمز روئین تنی ایران را در حفظ فاصله بهداشتی و بلکه حفظ مناسبات نارفیقانه اش با واشنگتن می دانم اما صرف نظر از گرایش شخصی بعضاً مشاهده می شود در داخل کشور چه در جبهه مخالفان با آمریکا و چه در اردوی دلشدگان و شیفتگان بهبود رابطه با آمریکا عموماً کمتر کسی یافت می شود تا قبل از مهر یا کین خود به آمریکا با ماهیت این پدیده، آشنائی محتوائی داشته باشد.
این کمال غفلت است چنانچه ایالات متحده را بر اساس ویترین لیبرال دمکراسی در قالب یک «کشور» برسمیت شناخته و با چنان برآیندی با آن کین یا مهر بورزیم!
آمریکا را در مجمل ترین تعریف ممکن باید یک «بنگاه تجاری» بزرگ فهم کرد.
بنگاهی با حاکمیت دقیق مناسبات یک نهاد تجاری بین کارفرمای این موسسه با شهروندانش در مقام کارورزان این بنگاه و مهره های به گردش درآورنده چرخ دنده های این موسسه تجاری.
بنگاهی با حاکمیت مناسبات تعریف شده و تحمیل شده این موسسه تجاری بین خود با بخش های دیگر جهان در مقام حوزه فعالیت تجاری این موسسه تجاری.
بر این اساس منافع و امنیت ملی در آمریکا گریم تامین منافع تجاری این موسسه عظیم تجاری و کارفرمایان و مدیران عامل این موسسه تجاری است.
بر این مبنا دیالوگ با این موسسه تجاری منطق خاص و منحصر بفرد خود را دارد. برای یک موسسه تجاری، تامین و تحصیل و حفظ و بسط و گسترش سود و حوزه سودآوری اصلی ترین و منحصربفرد ترین هدف است. لذا منطق گفتگو از جانب هیئت مدیره این موسسه استوار بر دو گانه امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است.
کمال بلاهت است تا برای گفتگو یا قرابت با چنین «اختاپوسی مالی» متوسل به گویش های اخلاقی یا سیاسی و یا ایدئولوژیک شد!
زبان ایشان زبان سود و منفعت مالی است. منافع ملی و ارزش های آمریکائی و دمکراسی و حقوق بشر و اصول لیبرال دمکراسی، جملگی بزک هائی برای استتار غایات و منویات تجاری این اختاپوس است.
اتهام جمهوری اسلامی نیز قبل از مواضع سیاسی یا اخلاقی یا ایدئولوژیکش، برهم زدن و برسمیت نشناختن نظم آهنین تجاری است که این غول اقتصادی تا پیش از این بر حوزه مناسبات تجاری اش با دنیا دیکته کرده بود.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

انقدر امریکا بد است شما آن جا و آقا زادگان آنجا چه می کنید . بهداشت را رعایت کنید آقا . برای شما متاسفم .

ناشناس گفت...

استراتژی سیاسی شما را میتوان در دو نکته خلاصه کرد : بی عیب و نقص جلوه دادن عملکرد آیت الله خمینی گوئی جانشین امام زمان بود و به گردن انداختن تمامی مصائب و مشکلات کشور به گردن آمریکا . میفرمائید با بهبود روابط ایران با آمریکا مخالفید . نتیجه ای که از این مطلب میتوان گرفت این است که برای پایان دادن به فشارها و تحریم های کمرشکن اقتصادی علیه ایران . آمریکا باید کار را یکسره کرده و در یک تهاجم گسترده نظامی ، تمامی تاسیسات هسته ای ایران را نابود کند . تا هم خیال خودشان راحت شود وهم دلیلی برای تحریم باقی نماند . من درصدد حمایت از عملکرد آمریکا یا توجیه و درست جلوه دادن آن نیستم . اما بفرمائید سرمایه گذاری این بنگاه تجاری برای سرنگون کردن دو رژیم دهشتناک خاورمیانه یعنی طالبان در افغانستان و رژیم صدام در عراق آن هم با یک هزینه سنگین نظامی - سیاسی و در گیری با افکار عمومی در داخل و خارج از آمریکا چه سود منفعت مالی برای این بنگاه تجاری به ارمغان آورده ؟!!! شما که در دستنوشته های خودتان مرتبا " کودتای 28 مرداد را به عنوان نقطه ضعف و دستاویزی برای حمله به آمریکا قرار داده اید ، آیا این واقعیت را نمی دانید یا قبول ندارید که یکی از مهم ترین دلایل خروج قوای شوروی از ایران در پایان جنگ جهانی دوم البته جدای از سیاستهای هشیارانه قوام السلطنه ، التیماتوم آمریکا به شوروی بود و الا چه بسا ایران در همان زمان سر گربه ای خودش را از دست میداد .
درست یا غلط درحال حاضر تنها قدرت باز دارنده جهانی آمریکاست . بهتر است بجای مقابله با این واقعیت کنار آمد . نه مردم آمریکا و نه مردم هیچ کشوری نمی توانند قبول کنند که آمریکا نقش یک پلیس جهانی را ایفا کند . اما آنچه که در حال حاضر فوق العاده خطرنا ک است وجود جهانی است بدون پلیس . شما که در قلب این استکبار جهانی خوش نشسته و بهداشت را رعایت کرده اید . بفرمائید راهکار شما برای پایان دادن به کشتارها و بمب گذاریهای روزانه درعراق ، افغانستان و کشتارهای هولناکی که در روزهای اخیر در مصر براه افتاده چیست ؟ یا لابد مایل هستید همه آنها را هم در یک تحلیل به گردن آمریکا بیاندازید !!