۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

افول پدرخوانده!آیا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بمعنای بازگشت و قدرت گرفتن پدرخوانده (هاشمی) است!؟
در پاسخ باید به این واقعیت نظر داشت که مطابق تعریف لفظ «پدر خوانده» در ترمینولوژی سیاسی ناظر بر فرد متنفذ و قدرتمندی در هرم سیاسی است که اصرار دارد از پشت پرده و بدون دیده شدن صحنه گردان سیاست و سیاست مردان در روی صحنه باشد. لذا مطابق این تعریف دیگر نمی توان مانند سابق برای هاشمی نقش پدرخواندگی را برقرار دانست.
اینکه مشاهده می شود آقای هاشمی از فردای پیروزی حسن روحانی اصرار دارد وقت و بی وقت و بی مناسبت یا بامناسبت در نشست های مختلف خود را نشان دهد و از هر فرصتی برای رساندن خود به کنار روحانی و عکس یادگاری با وی انداختن بهره می برد همه اینها موید آن است که هاشمی پذیرفته دیگر مانند سابق قدرت سیاسی ندارد و از طریق رسانه ای کردن وقت و بی وقت خود، می کوشد و می خواهد نقش فراموش شده و بالتبع قدرت مستهلک شده خود در افکار عمومی را بازتولید نماید.
این که ایشان موفق به این کار بشوند با واقعیات نمی خواند اما این که ایشان اصرار بر حضور مداوم در نشست ها و ملاقات ها و تیتر خبرها دارند اثبات کننده تفطن وی به تقلیل وزن و قدرت و جایگاه سیاسی و پدرخواندگی اش در مناسبات قدرت در ایران است.

هیچ نظری موجود نیست: