۱۳۹۵ بهمن ۵, سه‌شنبه

پلنگ اخته!اظهارات وقت و بی وقت مسئولین دولت «تدبیر و امید» دائر بر آنکه «برجام پروژه ایران هراسی را از بین بُرد» اگر ناشی از بی التفاتی و فرو مایگی و کم دانشی مسئولین مزبور از ذات و گوهر انقلاب اسلامی نباشد می تواند موید بازی آگاهانه و مستورانه ایشان در زمین بازی دولت هائی باشد که علمدار مخالفت و دشمنی با انقلاب اسلامی اند.

مسئولین مزبور خوب است بفرمایند چه کسانی و بابت چه مظانی و از چه زمانی از ایران ترسیدند و مبنای خوف و وحشت و هراس شان از ایران چه بود؟

آیا مسئولین مربوطه تجاهل می فرمایند و نمی دانند آنانکه از ایران هراسناک اند دولتهای جنتکار و زیاده خواهی اند که مبنای هراس شان تضاد قهری و عقلی مناسبات مبارزه جویانه و معدلت طلبانه ایران انقلابی با دواعی هژمونیک و ژاژخواهی و شاذفرمائی و سلطه طلبی های خودآیشان است!؟

آیا مسئولین مربوطه خواب تشریف داشته و نمی دانند مبنای ایران هراسی آن «کدخدایان» از فردای انقلاب اسلامی و اصرار مولود انقلاب اسلامی بر زیست مستقلانه و چالشگرانه با نظام سلطه جهانی، آغاز و اقتراح شد!؟

آیا مسئولین مربوطه غافل از آنند شرط «ایران ناهراسی» و «ملوس مفروض انگاشته شدن ایران» متابعت از کدخدا و تمکین از نواهی و فرامین ملوکانه و تیولدارانه آن از خود راضیان و خویش رئیس بینان است!؟

آیا قوه سامعه مسئولین مربوطه تا کنون با واژه ای بنام «خمینی» برخورد داشته و می دانند مبنای سخن ایشان در ذیل چه بود و می باشد!؟

«نكته مهمی كه همه باید به آن توجه كنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كی و تا كجا ما را تحمل می كنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزش های معنوی و الهی نمی شناسند به گفته قرآن كریم، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند مگر اینكه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریكا و شوروی در تعقیب مان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مكتبی مان را لكه دار نمایند ... اما این که بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و كینه توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند، و با دلسوزیهای بی مورد و اعتراض های كودكانه می گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادی شان افتاده است. كه چه خوب است به این سؤال پاسخ داده شود كه ملتهای جهان سوم و مسلمانان و خصوصاً ملت ایران در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشته اند كه امروز بی اعتبار شده اند!؟ آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین - علیهم السلام- را با دست های خود ویران نماید آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان یك ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند ولی در همان حدی كه آنها آقا باشند ما نوكر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یك ایران با هویت ایرانی- اسلامی، بلكه ایرانی كه شناسنامه اش را آمریكا و شوروی صادر كند؛ ایرانی كه ارابه سیاست آمریكا و شوروی را بكشد و امروز همه مصیبت و عزای آمریكا و شوروی شرق و غرب در این است كه نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است كه دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می كند...»

آیا مسئولین مربوطه تصور کرده اند نمی دانیم ایشان در خلوت شان «خمینی» را پیرمردی نامطلع با افکاری تاریخ مصرف گذشته مفروض انگاشته و خود و تدبیر و امیدشان را انتها و اقتفای فضل و دانش و کیاست و سیاست تلقی می فرمایند!؟

مزید اطلاع مسئولین مربوطه می بایست ایشان را گوشزد کرد که آنچه شما و کدخدای شما از «ایران هراسی» مُراد می کنید «هراس» نیست. ایران هراسی اسم مستعار نفرت و عصبانیت از ایرانی است که نخواسته و نمی خواهد قد رعنای خود را با معیار و مثقال کدخدایتان «گز» کند!

مزید اطلاع مسئولین مربوطه گوشزد می بایست کرد:عصبانیت کدخدای تان بابت تنزه طلبی و کرامت سالاری و حُر پیشگی «ایران پسا انقلاب اسلامی» عصبانیتی است مسموع و مفهوم و گریزی از آن ندارید تا تلخکامانه گوشزد تاریخی «بهشتی» را به کدخدای تان تکرار کنید دائر بر آنکه: از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!

مزید اطلاع مسئولین مربوطه می بایست گوشزد کرد در صحرای پلشتی همه افتخار پلنگی ناظر بر چالاکی و بی باکی و تیز چنگالی در همآوردی با کفتاران و شدادان و شغالان و شغادان مُردار خوار است!

مسئولین مربوطه می بایست بدین بداهت عنایت داشته باشند که پلنگ دم بریده و دندان کشیده و چنگال ریخته، شایسته سیرک و بایسته عکس یادگاری انداختن با کودکان است!

مسئولین مربوطه بدین بداهت عنایت بورزند که مشارکت کردن و مباشرت داشتن در پروسه اخته کردن پلنگ تیز چنگال انقلاب، خیانت است نه کیاست! با نام مستعار «شکستن پروژه ایران هراسی» انقلاب اسلامی و ایران انقلابی را عقیم و سترون کردن در پیشگاه کدخدا، افتخار نیست. ابتذال است. جنایت است. حماقت شایسته ملامت است!۱ نظر:

ناشناس گفت...

جناب سجادی
با سلام
ضمن اینکه کاملا با نظر شما در این مورد موافق هستم فکر میکنم که باید یک نکته کلیدی دیگر در مورد ذات دشمنی با ایران و جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم. شما معمولا در توضیح دلایل دشمنی با جمهوری اسلامی همیشه (و بحق) تاکید بر گفتمان استقلال و آزادی مطرح شده توسط حضرت امام رو داشتید. من معتقدم این تنها عامل نیست و اساسا وجود یک کلیت سرزمینی بنام ایران ( با تمام پتانسیلهای اجتماعی و اقتصادیش) خطر بالقوه برای غرب محسوب میشود. به اعتقاد من حتی اگر فردا حکومت ایران با یک حکومت سکولار مسیحی هم عوض شود باز دشمن بهانه دیگری برای دشمنی پیدا خواهد کرد تا این تمامیت سرزمین بصورت تکه پاره و خنثی در بیاید.
اگر تمثیل شما در مورد پلنگ رو بکار ببرم باید بگویم که اساسا وجود این پلنگ حتی بدون دندان خطرناکه و کشیدن دندانش فقط خواسته از بین بردن پلنگ رو برای شکارچیها تسهیل و تسریع میکند