۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

گربه پلنگ نما!خبرگزاری میزان ذیل گزارشی خبر از آن داده که «مسعود بهنود» یکی از آخرین بقایای روزنامه نگاران و روزنامه نگاری منقرض شده در سنت روزنامه نگاری دوران پهلوی به بهانه انتخابات پیش رو در سال ۹۶ در یک فرآیند طراحی شده از طریق فراخوان علیه قوه قضائیه در حال مدیریت فتنه ای نوین علیه ایران از مجرای تلویزیون بی بی سی است!


متاسفانه خبرگزاری مزبور خواسته یا ناخواسته با چنین گزارش های بدون مبنائی به ثمن بخس از گربه ای ملوس پلنگی عبوس و قوی پنجه را تخیل سازی می کنند!

خبرگزاری میزان عنایت ندارد که این پیرمرد فسیل شده آن موقع که جوان هم بود حرفی برای گفتن نداشت جز اغواگری از طریق انشاء نویسی های شاعرانه و اتفاقا اکنون و با چنین گزارشاتی مشارالیه را دچار بهجت روحی از ناحیه تخیل «بزرگ بودگی» می نمایند.

این که بی بی سی در مقام تریبون وزارت خارجه انگلستان به سنت مالوف بکوشد و می کوشد تا با لطائف الحیل بنفع مطامع خود و علیه منافع ملی ایران فتنه گری کند امری است مسموع و متوقع اما در این میان «بهنود» را دائر مدار چنین فتنه ای معرفی کردن تبلیغ بهنود است تا تبیین واقعیت.

واقعیت آن است که اگر فتنه ای در شرف وقوع است منشاء آن در وزارت خارجه انگلستان با محوریت بی بی سی است و در این میان افرادی نظیر بهنود صرفا در اندازه ماموران تحت الامر در چنین پروژه هائی متکفل ماموریت اند.


۱ نظر:

ناشناس گفت...

مسعود بهنود چه میخواهد و قرار است صاحب چه پست و مقامی بشود که حرفی برای گفتن داشته باشد ؟!