۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

از گورخوابان تا گورکنآن!جناب آقای فرهادی که مسئولانه به رئيس جمهور ایران بابت گورخوابان نامه نوشتید و خواستار اعاده شرف انسانیت در حق هم وطنان مستمندتان شدید.
تصور نمی کنید به همان مقیاس شایسته باشد تا اکنون نامه ای نیز به رئيس جمهور آمریکا بابت گورکنی انسانیت و اخلاق توسط این «بدویت بازیافت شده» نوشته و رسالت انسانی و ایرانی بودن تان را در پاسداشت از حرمت خودتان و هم وطنان تان را عهده داری فرمائید؟
ماندن با عزت میان هم وطنان تان در داخل کشور تا عذرخواهی رسمی و جبران خطای این «ماموت سیاسی» نورسیده به کاخ سفید از ایرانیان را بر شهوت آمدن به آمریکا به هر بهائی و لذت حضور شوقمندانه در مراسم اسکار، مرجح بدانید.
بگذارید این بار بجای نامزدی یا دریافت اسکار به شایستگی برنده جام اخلاق و شرف و انسانیت از جانب هم وطنان تان شوید.
...

۲ نظر:

ناشناس گفت...

نامه نگاری فرهادی به رییس جمهور را، کاملا غیرمسولانه بود؛ از کسی که ادعای فیلسماز اجتماعی بودن دارد حداقل انتظار این است که بخشی از رنج همان مردم اجتماع را نشان بدهد.
پیشنهادهای مضحکی همچون لباس مبدل پوشیدن رییس جمهور و رفتن در میان مردم آنهم در قرن 21 که ابزار ارتباطی چنان فراگیر است که حتی گورخواب ها نیز چهره رییس جمهور را می شناسند نشان از اندازه ی واقعی عمق درک چنین افرادی دارد.
به همین قیاس، نمیتوان توقع داشت تا جناب فرهادی چنان نامه ای به ترامپ بنویسد.
خانم علیدوستی به نشانه ی اعتراض!!!! شرکت در مراسم اسکار را تحریم کرده اند.
حال آنکه طبق دستور ترامپ ظاهرا اصلا اجازه ورود را نخواهند یافت.

ناشناس گفت...

آنچه که به گوش نرسد فریاد است . مخصوصا" برای یک رئیس جمهور فاسد و فاسقی به مانند ترامپ . فعلا" وزارت امور خارجه و استراتژیستهای ایران باید تحولات آمریکاوعربستان رابادقت زیر نظرداشته باشند .