۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

پیروز اصلی انتخابات!اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از یک جهت حائز کمال اهمیت بود.
محسنی‌ اژه‌ای در بخشی از اظهارات خود طی نشست با خبرنگاران گفت:
در انتخابات یازدهم همه بر مدار قانون حرکت کردند و انتخابات پرشور، بانشاط و در امنیت کامل در کشور برگزار شد ... یکی از ویژگی‌هایی که ما در انتخابات یازدهم شاهد آن بودیم قانون‌مداری تمامی شرکت‌کنندگان اعم از نامزدها و هواداران آن‌ها در انتخابات بود. (ایضاً قانونمداری حکومت در برگزاری بدون شائبه قانون شکنی انتخابات)
اژه ای در ادامه افزود:
امیدواریم قانونگرایی بین همه طبقات نهادینه شود و همه خود را ملزم به اجرای قانون بدانند که اگر این موضوع محقق شود بسیاری از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم به وجود نمی‌آید.

این یک واقعیت تلخ است که بیش از یک صد سال از انقلاب مشروطه تاکنون دغدغه اصلی در ایران «حاکمیت رفتارهای قانونی» بوده اما ظرافت ماجرا آنجاست که عموماً رفتار قانونی از «حکومت» و «وابستگان به حکومت» مطالبه می شده و شهروندان و گروه های سیاسی با لحاظ مصونیت برای خود و تصور «تافته جدا بافته بودن» و با قرائت «لوکس و فانتزی و غیر ضرور دانستن چنین قرتی بازی هائی»! تمکین مسئولانه از قوانین را یا بر نتافته و اگر هم بر می تافتند از سر اکراه و اجبار بوده و بعضاً مترصد یافتن نخستین بزنگاه جهت فرار از قانون بوده اند! (و هستند!)
بر همین اساس بود که چندی پیش تر متذکر این واقعیت تلخ و اجتناب ناپذیر شدم که در توفیق آخرین ملاقاتم با آقای عباس عبدی به ایشان گفتم:
مسئله من دیگر حکومت نیست و همه مشکلم مردم اند. اگر قرار بر درست شدن این مملکت است ابتدا باید گوش مردمش را گرفت و ایشان را از سقف آسمان ادعا پائین آورد و همه زشتی ها و کژی های شان را جلوی چشم شان آورد تا بلکه ارزنی از باد دماغ شان تخلیه شده و بعد بتوان به ایشان تفهیم کرد هر مُلکی شایسته ملکدارانی است که هم قد مردمان شانند (!)
علی ایحال با توجه به اظهارات متکی بر قرینه «محسنی اژه ای» باید انتخابات اخیر را از جهت تقیُــّـد دو جانبه «شهروند و حکومت» به قانون یک گام بزرگ و محکم و ارزشمند در راستای نهادینه شدن قانون و رفتار قانونی در ایران محسوب کرد که بیش از مولود انتخابات (روحانی) ارزشمند وحائز اهمیت است.

هیچ نظری موجود نیست: