۱۳۹۲ تیر ۲۱, جمعه

شان رهبر«خولیو ولاسکو» مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران با قدرت توانست بر اهمیت و نقش موثر رهبر در توفیقات گروهی صحه بگذارد.
موفقیت های شگفتی ساز تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2013 با مدیریت «ولاسکو» اثبات کننده میزان توانائی و شان و نقش رهبر در هزیمت یا موفقیت فعالیت ها و تحرکات گروهی است.
وقوف بر مزیت ها و نقاط قوت و شناخت منطقی از نقاط ضعف و تلاش جهت تقویت اولی و اصلاح دومی در کنار تعیین واقع بینانه اهداف با احتساب ظرفیت های جبهه خودی و شناخت دقیق از توانائی ها جبهه مقابل، توام با فهم درست از قدرت خود و توانائی جهت انتقال اقتدار خود به گروه تحت امر جملگی مواردی است که «ولاسکو» را به استناد موفقیت های تیم تحت امرش مبدل به اهمیت شاخص رهبری حاذقانه در توفیقات گروهی کرد.
این درست در نقطه مقابل تحرکاتی است که 4 سال پیش «میر حسین موسوی» را در رودربایستی رهبری جنبش موسوم به سبز قرار داد.
نقشی که از سوئی بدلیل فقد اصالت جنبش (توهم تقلب) در کنار فقد صلاحیت موسوی در تقبل نقش رهبری در حرکت های گروهی، بسرعت ایشان و رزمآیش (!) ایشان را به مبارزه دون کیشوت وار با آسیاب های بادی تبدیل کرد!
جنبش سبز و موسوی قبل از آنکه مقهور رقیب شود به خود و بی اصالتی و بی کفایتی خود و رهبرش در مدیریت مطالبات و مرافعات اش باخت.


هیچ نظری موجود نیست: