۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

از مونیکا تا ترامپ!


واکنش اوباما نسبت به فایل صوتی افشا شده از زن بارگی ترامپ فاقد کمترین اعتبار است.
اینکه اوباما از موضعی بظاهر اخلاق محورانه در شیکاگو بگوید: «این اظهارات توهین آمیز و مایه آبروریزی است و من لازم نمی بینم این سخنان را در اینجا تکرار کنم زیرا کودکان در اینجا حضور دارند» چنین تظاهری به آداب دانی از فرط تصنع، مهوع می نماید.
بالغ بر ۱۷ سال پیش و بعد از افشای رابطه جنسی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا با مونیکا لوینسکی وقتی سنای آمریکا حین محاکمه کلینتون وی را مجبور می کرد در مقابل دوربین زنده تلویزیون و در منظر افکار بین المللی ریز ترین جزئیات شنیع هم آغوشی های جنسی اش با لوینسکی را با ذکر جزئیات به اطلاع آحاد شهروندان جامعه جهانی از پیر و جوان و خردسال و میان سال و کهنسال برساند شخصاً خطاب به پایوران حکومت در آمریکا نوشتم:
ـ اولاً رئیس جمهورتان هر کثافت کاری که کرده به اعتبار نمایندگی جمهور آمریکائیان و به احترام و رعایت شان ملت تان شایسته نیست ایشان را چنین علنی در منظر عمومی رسوا کنید!
نه آنکه با ایشان مدارا کنید. خیر اتفاقاً اگر لازم شد چوب هم در آستین اش کنید اما لزومی ندارد تا ایشان را که به هر حال در نظام بین الملل سخنگوئی و مهتری آمریکائیان را نمایندگی می کنند چنین علنی و رسوا، بشکنید.
شکستن رئیس جمهور یک کشور شکستن ملت آن کشور هم محسوب خواهد شد.
آن محاکمه را ببرید پشت دیوارهای تان و آنجا دمار از روزگار کلینتون تان در آورید.
ـ ثانیاً با کدام مجوز به خود حق می دهید با انتشار علنی اعترافات کلینتون بر روی شبکه های ماهواره ای جهانی، کودکان و نوجوانان همه کشورهای دنیا را از طریق آنتن دادن به شناعت های جنسی رئیس جمهورتان در کانون یک آلودگی صوتی و بدآموزی اخلاقی قرار دهید!؟
چرا باید فرزندان من و امثال من بلااراده بتوانند به استماع پرسش های فاقد انگیزه های جرم شناسانه و بلاوجه قضات مجنون تان نائل آیند در حالی که با محرز بودن اتهام رئیس جمهورتان معلوم نبود قضات نسبتاً محترم تان بنا بر کدام ادله جرم شناسانه اصرار داشتند کلینتون در مقابل دوربین باز رسانه های جهانی جزئیات چگونگی استفاده از سیگار برگ کوبائی اش یا جزئیات دقیق و لحظه به لحظه سکس دهانی لوینسکی اش را برای ایشان و جهان اطلاع رسانی کنند!؟

در آن تاریخ آقای اوباما و اسلاف آقای اوباما در هر دو اردوی دمکرات ها و جمهوری خواهان کدام گوری تشریف داشتند تا مانند امروز اوباما که از بیان اظهاراتی مشابه توسط ترامپ احتراز می جوید، ایشان نیز در آن تاریخ خواستار احتراز از عمومی کردن اطلاع رسانی کثافت کاری های رئیس جمهوری با معشوقه اش در کاخ سفید شوند!؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

متاسفانه این رفتار در میان ایرانیان و مخصوصا" ایرانیان مقیم خارج از کشور شدت به مراتب بیشتری دارد . همان مطلبی را که خودتان هم میدانید . ابراهیم نبوی تحت عنوان « پهلوان زنده را عشق است » برای احمد باطبی نوشته بود .