۱۳۹۵ مهر ۱۲, دوشنبه

آقای ظریف! تدبیر دیپلماسی به توصیه عمه و خاله نیست!


مطابق گزارش روزنامه واشنگتن پست «جیسون رضائیان»، خبرنگار این روزنامه که ۱۸ ماه به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت بود و با مساعی طرفین در حواشی مذاکرات برجام همزمان با امضای برجام از جانب ایران آزاد و به کشورش بازگشت اکنون در دادگاه منطقه کلمبیا با ادعای شکنجه خود در ایام بازداشت و گروگان گرفته شدنش به اسم جاسوس از دولت ایران شکایت کرده است.
شکایتی که در صورت موفقیت اش در کسب رای موافق دادگاه (مطابق تبصره قانونی محاکم آمریکائی) به سنت قضائی مسبوق به سابقه می تواند دولت ایران را بابت غرامت به خود، میلیون ها دلار بدهکار کند!
در این میان نکته حائز اهمیت و بلکه واجب الشماتت بی حزمی و بی لیاقتی دستگاه دیپلماسی کشور است که چنین گشاده دستانه چوب حراج بر منافع ملی و مالی ایران می زنند.
جناب آقای دکتر ظریف که بنا به سنت جوگیری تاریخی ایرانیان اکنون بر تارک و میانه اقبال و امواج هیجان زده افواجی از شیدائیان نشسته اند که ارزنی هم با ظرائف و ضوابط و رموز و غموض دنیای دیپلماسی آشنائی ندارند اکنون موظف به پاسخگوئی بابت این سهل انگاری غیر قابل اغماض اند.
بر آن شیدائیان و توده های به هیجان آمده و جو زده «حرجی نیست» اما از ظریفی که حداقل توقع از ایشان آن است تا بنا به حرفه و تخصص خود با ظرائف دنیای سیاست و دیپلماسی متفطن و متعهد باشند اکنون می توان و باید ایشان را بازخواست کرد که پس شما و سرداران دیپلمات تان در وزارت خارجه مشغول چه هستید؟
ابجد خوانان دنیای دیپلماسی هم می دانند که بنا به سنت سیاسی معمول نانوشته اما برسمیت شناخته شده ،عرف حاکم در ماجرای تبادل و آزاد سازی جاسوس بین دو کشور استوار بر اخذ تعهد طرفینی از جواسیس یا جاسوس مورد معامله مبنی بر اجتناب از شکایت و تشکیل پرونده در فردای آزادی است.
این سنتی است که سالها است در نظام بین الملل بویژه از دورن جنگ سرد در مناسبات بین المللی جاری و ساری بوده و نزدیک ترین آن معامله ای بود که FBI با مرحوم حسین علیخانی تاجر سرشناس ایرانی در دهه ۷۰ کرد که مشارالیه را به اتهام معامله و همکاری با ایران از آمریکای جنوبی ربود و مدت ها در زندان انفرادی تحت فشار و بازجوئی قرار داد و دست آخر که نتوانست اتهام های منسوبه به ایشان را اثبات کند ابتدا از ایشان تعهد کتبی گرفت تا در صورت آزادی اقدام به طرح دعوی در محاکم آمریکائی نکند و در فردای آزادی نیز بلافاصله آن مرحوم را از آمریکا اخراج کرد!
آقای ظریف ـ بر شما است ضمن بیرون کشیدن خود از این جو بت سازانه و خالی از محتوای جوسازان و شیدائیان تان کمی هم برای نقش تاریخی واقعی و بدون تعارفی که از شما در تاریخ ثبت می شود اهمیت قائل شوید و بقول امیر کبیر تدبیر امور مملکت را بیرون از کف زدن و مداهنه عمه و خاله و مشتی جوان و نوجوان و بلکه میان سال احساساتی بر صراط و مدار مکر و ذکاوت متوقع از «سکانداران عرصه دیپلماسی» استوار گردانید!


هیچ نظری موجود نیست: