۱۳۹۵ آبان ۴, سه‌شنبه

نمک گندیده!


ماجرای قاری قرآن متهم به شاهد بازی، بزنگاه لغزنده ای است که بسته به عملکرد عدلیه ایران می تواند یا با مدیریتی حاذقانه مبدل به فرصت و یا از جوار بی مبالاتی مسئولین منشا هزینه برای نظام شود.
صورت ماجرا برخوردار از وضوح است:
یک قاری ممتاز قرآن و مورد تفقد رهبری نظام متهم به فساد جنسی شده و بنا به هر دلیلی قاضی مربوطه هنوز و علی رغم ۵ سال از تشکیل پرونده نتوانسته به صدور حکم نهائی برسد.

تطویلی که با رسانه ای شدنش اسباب سورچرانی رسانه های تحت تیول اجنبی را بنحو احسن فراهم کرد تا حرامیانه در میانه میدان گربه رقصانی کنند.
اکنون این بر عهده عدلیه نظام است تا بدون اسارت در دامچاله اپوزیسیون و پرهیز از بازی کردن در زمین ایشان مدبرانه با مدیریت ماجرا مانع از کامیابی گربه رقصانان این غائله در صید ماهی مراد ناپاک شان از پرونده فوق شوند.
اگر پایوران عدلیه «نظارت بر رهبری» را با خوانش مرحوم مهدوی کنی در معنای «صیانت از رهبری» فهم کرده و برسمیت می شناسند با همین خوانش نیز نمی توانند و نمی بایست صیانت از رهبر را به معنای اختفا و لاپوشانی کردن تخلفات مقربین به ایشان بمنظور اجتناب از کامشاد کردن دشمنان ایشان، فهم و ادراک کنند.
اتفاقا بمنظور همان «صیانت از رهبری» در صورت محرز شدن اتهام «قاری مربوطه» واکنش قاضی و قضائیه می بایست شدیدتر و قاطعانه تر باشد تا بدانوسیله در حافظه تاریخی ایران ثبت شود که جمهوری اسلامی ایران برخوردار از رهبری بود که بدون دادن مجوز رواداشت اغماض یا اهمال نسبت به متهم ، عدلیه منتصبه همان رهبر توانست متهم مقرب به همان رهبر را قاطعانه نقره داغ کند.
بزرگ ترین اشتباه عدلیه در پرونده فوق آن می تواند باشد تا بمنظور آبروداری و محروم کردن اپوزیسیون فاقد شان و منزلت و صلاحیت خارج از کشور بکوشد ماجرا را مشمول روبیدن به زیر قالی نماید.
قضات محترم و قاضی القضات محترم عدلیه ایران، اپوزیسیون مزبور و رسانه مزبور و آن «مُخبر مجنون» جملگی وقعی به این نمی گذارند که در داروخانه شما نفت نیز موجود هست یا موجود نیست! دغدغه ایشان چیز دیگری است و تحت هر شرایطی «شاش شان» را می کنند!
ازاین فرصت بهره ببرید تا نماد عدلیه ای شوید که رغم استظهار به رهبری و وفق منویات رهبری در پرونده های متصل به مقربین به رهبری می تواند بدون لکنت و سستی احقاق حق کند. در غیر این صورت فرجام بازی در زمین آن اپوزیسیون بیمار و از خود راضی شما را مُبدل به نماد نمکی گندیده خواهد کرد!


۲ نظر:

ناشناس گفت...

آقای سجادی عزیز یا شما از سرخوشی نسبت به نظام حرف میزنید یا نمیدانید چی میگذرد یا خودرا به کوچه علی چپ زده اید...

ناشناس گفت...

شما که می دانید چه می گذرد بگویید تا ایشان و ما نیز آگاه شویم.
بیچاره کسانی که منبع خبر موثقشان را صدای آمریکا یا اتاق خبر "من و تو" قرار داده اند؛ و طنز تلخ ماجرا اینجاست که نه آن صدای آمریکا درباره فساد جنسی و کودک آزاری دولتمردانش، و نه آن شبکه "من و تو" درباره فساد اخلاقی کارکنانش هیچ حساسیتی ندارند.
کوچه ی علی چپ، جای کسانی است که تصور می کنند که شبکه ها و رسانه هایی اینچنین از موضع اخلاق و امر اخلاقی، نسبت به این مساله دغدغه دارند.
نخیر جانم، اگر متهم مذکور قاری قرآن نبود و مورد تفقد رهبر جمهوری اسلامی نبود، بعید می دانم که حتی یک خط خبر در این رابطه منتشر می شد.
همانگونه که در رابطه با اعدامهای 67 مدام فریاد حقوق بشر سر می دهند، اما در رابطه با چندهزار انسان ترور شده توسط همان معدومین 67 خفقان گرفته اند.