۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

درک غلط روحانی از مطبوعات!


حسن روحانی در سخنرانی افتتاحیه جشنواره مطبوعات خطاب به جامعه رسانه ای کشور اظهار داشته:
رانت اطلاعاتی را کنار بگذارید. رانت اطلاعاتی بلایی بزرگ برای کشور و جامعه است. باید شفافیت و صداقت را سرلوحه کار قرار داده و اطلاعات در اختیار همگان باشد. باعث تعجب است که یک رسانه از وضعیت یک پرونده زودتر از رییس یک قوه مطلع است.


آقای روحانی، خیرخواهانه انذارتان می دهم در ابراز نقطه نظرات تان پیرامون مطبوعات یا قبلا با یک مشاور زبده مطبوعاتی مشورت کنید یا اصولا از اظهار نظر در این حوزه بپرهیزید!
درک شما از کارکرد مطبوعات با اتکای بر سخنان تان در جشنواره مطبوعات موید کم عمقی و بلکه بی عمقی از ماهیت این حرفه و لوازم حاکم بر آن است.
یعنی که چی می فرمائید مطبوعات باید رانت اطلاعاتی را کنار بگذارند؟
اساسا یکی از وجوه و وظایف برسمیت شناخته شده و مرسوم در مطبوعات تلاش اصحاب رسانه بمنظور اتصال به منابع و رانت های خبری جهت کسب بهتر و بیشتر و بموقع اخبار است.
اگر روزنامه واشنگتن پست بعد از افشای ماجرای واترگیت به عنوان یک نشریه قابل وثوق در آمریکا برسمیت شناخته شده این وثاقت را مدیون رانت خبری اش با FBI است که بموقع واشنگتن پست را از ماجرای واترگیت مطلع کرد.
در همین ایران نیز خبرگزاری ایرنا اگر توانست نام خود را در جهان به عنوان نخستین خبرگزاری ثبت کند که خبر دستگیری صدام حسین را منتشر کرد چنین رکوردی را مدیون برخورداری از رانت خبری با جلال طالبانی رئیس جمهور وقت عراق بود که بموقع خبر مزبور را به ایرنا داد.
جناب روحانی کلام تان و کلامت تان در حوزه رسانه نه نافذ است نه سامع!


هیچ نظری موجود نیست: