۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

سطل لجن! (ماجراهای ۸۸)


بعد از نامه اعتذار «سعید مرتضوی» بابت اتفاقات منجر به فوت سه نفر از جوانان بازداشتی در کهریزک، موجی از لن ترانی از دو سوی ماجرا علیه یکدیگر و بمنظور اثبات حقانیت خود آغاز شده.
آقایان لطف کنند این «سطل لجن» را بیش از این بر هم نزنند!
طرفین هر دو سوی جبهه در تهیه این سطل لجن «افتخار آشپزی» دارند.
گندی بود که زدید و بهتر آن است که این قصه فراموش کنید!
مرتضوی تنها بخشی از این لجنزار بود و بخش اصلی «دروغ تقلبی» بود که با توسل به آن کشوری را به آشوب کشاندند!

هیچ نظری موجود نیست: