۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

آمریکن آیدُلی برای ایران!


در قسمتی از فیلم «تیغ و ابریشم» ساخته مسعود کیمیائی، بازپرس خطاب به متهم معتادی که به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر بازداشت است و بمنظور شرح حال و وضعیت و موقعیت ایشان در جامعه می گوید:
یه خونه! اتاق خواب داره. اتاق پذیرائی داره. اتاق نشیمن داره. آشپزخونه داره. دستشوئی داره. پنجره رو به باغ و پنجره رو به دیوار داره و بالاخره «پِـرت» هم داره! پِـرت یعنی زیادی! یعنی به درد نخور! بی خودی! و با صنعت «ایهام» به معتاد و قاچاقچی فیلم تفهیم می کند که نقش شما و شمایان در جامعه مانند همان پِـرت ها و به درد نخورها و الکی ها و بی خودی ها و همین جوری ها است!
اظهارات اخیر «مهدی خزعلی» دائر بر آنکه داعش ساخته «سردار قاسم سلیمانی» است از جمله مستنداتی است که به اعتبار آن می توان مدعی را در عداد همان پِـرت ها یا بی خودی های موجود در جامعه محسوب کرد که یگانه دغدغه شان دیده شدن بمنظور التیام شخصیت سرکوب شده و تحقیر شده و توجه نشده شان در سالهای شباب است که مانع از رشد و تکوین شخصیت شان در بستری بسامان و بهنجار شده.
بدین منوال است که می توان به تلاش پدیده هائی مانند «مهدی خزعلی» التفات یافت که از این طریق می کوشند به هر شکل ممکن پِـرتی و نیازهای توجه طلبانه خود را تشفی خاطر دهند.
زمانی با خود را به دروغ «دکتر چشم پزشک» معرفی کردن و مستمراً خود را دکتر خواندن بدون داشتن شماره نظام پزشکی یا سابقه حتی یک روز طبابت و زمانی با واریته اعتصاب غذا و اینک نیز از طریق تف انداختن بر سیمای محجوب و محبوب سردار قاسم سلیمانی!
راهکار غربی ها برای درمان چنین پدیده هائی توسل به مراسمی از قبیل «آمریکن آیدل» یا «تلنت شوو» است که طی آن افرادی را که بنا به هر دلیلی، فرصت یا امکان مطرح شدن بر اساس استعدادهای شان را نداشته اند از این موقعیت برخوردار می کنند تا با آمدن بر روی استیج و در کانون توجه دوربین ها و حضار قرار گرفتن لااقل برای یک بار خود و استعدادهای خود را مظنه زده تا از این طریق التهاب شخصیت سرکوب شده شان التیام یابد و استعداد نامکشوف شان نیز در بستری مناسب و مشروع، شناسائی و تخلیه و عملیاتی شود.
ظاهراً چنانچه مسئولین ایران نیز چنین فرصتی را برای چنان مبتلایانی فراهم کنند لااقل مبتلایان مزبور دست از دیوار کوتاه سیاست برداشته و خلجان های شخصیتی خود را در بستری مناسب به تشفی خاطر می رسانند و در آن صورت دیگر هر ابجد خوانی در دنیای سیاست به خود اجازه نمی دهد بدون برخورداری از حداقل های تحصیلی و صلاحیت های تخصصی و تحلیلی لازم الاحصاء در دنیای سیاست برای تخصصی ترین مسائل مبتلابه سیاسی، نسخه های محیر العقول و نظریات شاذ صادر بفرمایند!


هیچ نظری موجود نیست: