۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان، سلطان صاحبقران!


تا زمانی که هاشمی رفسنجانی برخوردار از چنان چاپلوسان و سالوسانی است که با چنین رپرتاژ آگهی های تهوع آور بخیال خود در حال بجا آوردن «حق بندگی» برای قبله عالم شانند، بدین روال جناب هاشمی تا اطلاع ثانوی نیاز به هیچ تخریبگری جز سالوسان شان ندارند!
سالوسانی که به شهادت تاریخ ایران و از ابتدای تاریخ ایران به کفایت و کثرت در جوار صاحب منصبان لولیده و بالیده و حیات متعفن خود را پرورانیده اند!
هر چند رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون! و نور شوق و شعف و وجد و بهجت را در چشم شیدای آن اعلی حضرتان نیز از دور و بوضوح می توان دید!
رپرتاژ آگهی سایت انتخاب از نزول اجلال مقتدایشان در مشهد تنها چیزی که کم دارد صدای شیرین مرحوم «مرتضی احمدی» در ابتدای سریال خوش ساخت «سلطان صاحبقران» مرحوم علی حاتمی است:
«السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان، سلطان صاحبقران! تشریف فرما شدند!!!
(لینک ویدئوی منتشره از سفر هاشمی به مشهد)

جناب استوانه!
اشکالی دارد مانند بقیه شهروندان و بدون این کبکبه و دبدبه و ملتزم الرکاب و جارچیان و نقاره چیان به پابوس امام رضا (ع) بروید!؟

هیچ نظری موجود نیست: