۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

آقای «بازتاب» حاج خانم را توجیه کن!!!


هنوز چند روزی از تئاتر «کشف سند سایت بازتاب» مبنی بر برخورداری احمدی نژاد از نوار مکالمه تلفنی تقلب «نظام» بنفع وی در سال 88 نگذشته بود و پازل ترغیب «قبله عالم بازتاب» برای شرکت معظم له در انتخابات با این بسترسازی که ««حق با حاج آقا بود و «نظام» (!!!) اشتباه می کرد»» در حال تکمیل شدن بود که ناگهان خانم «عفت مرعشی» ظاهرا بدون هماهنگی طاقت از کف دادند و در خصوص نامزدی همسرشان در انتخابات فرمودند:
حاج آقا مطمئنا وارد عرصه انتخابات نمی‌شود ... انتخاباتی وجود ندارد، مگر برای اينها کاری دارد که رای‌ها را عوض کنند؟
این در حالی است که 3 روز قبل از «حاج خانم» محسن هاشمی (پسر ارشد ایشان) در ارتباط با ماجرای تقلب در انتخابات سال 88 اظهار داشت:
«نظام باید مراقب باشد که اگر هم کسی توهم تقلب و تخلف دارد، این توهم برطرف شود و باید با شایعات به درستی برخورد کنند، کما این که این مشکل برای خانواده هاشمی رخ داد.»
علی ایحال حاج خانم نشان دادند هنوز مشارالیها (!!!) تا آن اندازه عصبانی  و قائل به تقلب در انتخابات سال 88 هستند تا ملتزم الرکابان ایشان انجام وظیفه کرده و اسباب دلجوئی و سند سازی را فراهم کنند!
با این وجود بر سازندگان و پردازندگان خبر منتشره در سایت بازتاب فرض بود تا قبل از کلید زدن چنین سناریوهائی کلیه عوامل موثر را توجیه می کردند تا خود را مواجه با چنین گاف هائی نبینند.
جناب آقای بازتاب!
حاج خانم با صحبت اخیرشان نشان داد کماکان سرشار از بغض و توهم تقلب اند و ناخواسته بند را به آب دادند! ایشان را توجیه کنید که قرار است شما نقش مظلوم را در این سناریو بازی کنید و شایسته نبود بغض و کینه خود از «نظام» و تقلب «منسوب به نظام» را بیرون بریزید. کمی تامل فرمائید. اگر به حول قوه الهی همسرتان بالاخره ورود به انتخابات کردند و مجدد رئیس جمهور شدند آن وقت فصل بره کشون شماست و انتقام لازم را از «نظام» خواهید گرفت! در غیر این صورت هم «یاد باد آن روزگاران یاد باد»!!!

توضیح بیشتر در مقاله دوئل سه نفره

هیچ نظری موجود نیست: