۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

با جان نثاران هاشمی!بعد از ورود آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه نامزد های ریاست جمهوری و درج پست 3 روز پیش بنده مبنی بر محقق شدن پیش بینی 8 ماه پیش اینجانب و تاکیدم بر این که شخصاً همه اهتمام خود را صرف شکست ایشان در انتخابات خواهم کرد!
حجم بالائی از ترشروئی از جانب دلدادگان جناب هاشمی متوجه بنده شد!
عده ای با طعنه و متلک می گفتند پیش بینی ات شانسی بود!
که پاسخم به ایشان آن است در آن مقاله بنده با قرائن و دلائل نوشتم هاشمی قطعا در انتخابات شرکت می کنند اما حالا بر فرض هم شانسی(!) بود ناراحتی شما از چیست؟ تصور کرده اید حالا قرار است بابت محقق شدن این پیش بینی جایزه ای به بنده بدهند؟ خیر هیچ جایزه ای در کار نیست اگر هم هست پیشآپیش مال شما!
دوم آنکه مشکل شما با پیش بینی بنده چیست؟
خوب شما مشتاق آمدن مقتدایتان بودید و بنده تنها کسی بودم که از 8 ماه پیش این نوید را به شما داده بودم که «می آیند» . بد کاری کردم اسباب انبساط خاطر و ابتهاج تان را فراهم کرده بودم؟
از آن مهم تر بنده که در همان مقاله در کنار قطعی بودن ورود ایشان به انتخابات پیش بینی دومی هم کرده بودم مبنی بر این که به احتمال زیاد برنده انتخابات هم خواهند بود!!! دیگر چه مژده و شادباشی باید به شما می دادم که بهتر از این بود؟
اساساً مشکل تان با پیش بینی بنده چیست؟
تنها می ماند اهتمام ام برای کمک به شکست دادن ایشان. به هر حال این حداقل حق شهروندی بنده است که بنا به دلائلی مقتدای شما را اقبال نکنم. عاشقی که زوری نمیشه!
تا این حد حق دارم؟

http://sokhand.blogspot.com/2012/10/blog-post_2.html
مقاله خیز بلند هاشمی

هیچ نظری موجود نیست: