۱۳۹۵ آذر ۲۴, چهارشنبه

دخترم گریه نکن!


دخترم گریه نکن!
کشورت روزی آباد خواهد شد و برخواهی گشت.
گریه نکن!
اینها که تو را اشغالگر ایران می نامند خودشان مشتی اشغالگراند که ایران ما را نیز به اشغال لاشه متعفن و متکبر خود درآورده اند.
ایران مان را و افغانستان تان را دوباره خواهیم ساخت.
گریه نکن!
اگر گریه ای باید کرد بر حال و روز این نکبتان متفرعن باید گریست!


هیچ نظری موجود نیست: