۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

که ز خوبان نتوان خواست وفا!
آیت الله خامنه ای: مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است.

طبیعتاً وقتی دغدغه «تدبیر و امید» قبل از «حل پرونده اتمی» بهبود مناسبات و رسیدن به وصال آمریکا با بهانه مذاکرات اتمی باشد در آن صورت بدون توجه به تعهداتی که می دهد و می گیرد خام اندیشانه تنها «رسد آن روز که در کوی توام منزل بود» را لحظه شماری می کند.

شتابزدگی ایشان قرینه حال و روز جوان دلباخته به محبوب است که برای هر چه سریع تر رسیدن به وصال محبوب شتابزده هر شرطی را بدون توجه به هزینه و فایده اش تنها به نیت زودتر به کام محبوب رسیدن، می پذیرد!

غافل از آنکه:

خود ندانست مگر عاشق ما که ز خوبان نتوان خواست وفا
عاشقان را همه گر آب بَرَد، خوبرویان همه را خواب بَرَد!

آقایان باورشان شده بود آمریکا شیفته قد رعنای ایشان شده و مانند ایشان تنها دغدغه شان ایجاد هر چه سریع تر مناسبات است!

خیر دوستان! برای توفیق کسب دست تفقد کدخدا اول باید خانه عزت تان را خراب کنید و آنگاه دست تکدی محبت سوی ایشان دراز فرمائید.

هیچ نظری موجود نیست: